III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 30954.
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 39/16 of
[BMSiG-31312/2017]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wlkp. sprawy w postępowaniu upadłościowym Zofii Trocińskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie I uzupełniającej listy wierzytelności, postanawia ogłosić I uzupełniającą listę wierzytelności dłużniczki Zofii Trocińskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z pouczeniem, iż listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, sygn. akt V GUp 39/16 of.