III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 30959.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 103/16
[BMSiG-31211/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marka Grabiec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Podłogi Łańcuckie Marek Grabiec w Łańcucie, NIP 7931210335 , REGON 180092235 - został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości (sygn. akt V GUp 103/16).

Zawiadamia się Upadłego oraz obwieszcza, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału.