III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 30963.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 13/16
[BMSiG-31241/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Jana Pająka (PESEL (informacja ukryta) ) sygn. akt V GUp 13/16, w trybie art. 349 Prawa upadłościowego zawiadamia, iż syndyk masy upadłości złożył w dniu 16.03.2017 r. plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie Sądu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!