III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 30964.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 69/15
[BMSiG-31489/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach zawiadamia, że Syndyk masy upadłości Upadłego Kazimierza Smurzyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , w sprawie o sygn. akt V GUp 69/15 Sądu Rejonowego w Kielcach sporządził i złożył do akt w dniu 7 lipca 2017 r. ostateczny plan podziału funduszy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!