III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 30964.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 69/15
[BMSiG-31489/2017]

Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach zawiadamia, że Syndyk masy upadłości Upadłego Kazimierza Smurzyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL (informacja ukryta) , w sprawie o sygn. akt V GUp 69/15 Sądu Rejonowego w Kielcach sporządził i złożył do akt w dniu 7 lipca 2017 r. ostateczny plan podziału funduszy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!