III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30968.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-05 r., sygnatura akt: X GU 1126/17
[BMSiG-31256/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie, w przedmiocie ogłoszenia upadłości RED CARPET sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GU 1126/17), postanowił zabezpieczyć majątek RED CARPET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Jerzego Sławka, posiadającego licencję nr 2.