III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30969.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GU 224/17
[BMSiG-31280/2017]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie IX GU 224/17 zabezpieczono majątek dłużnika Dariusza Kaczana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Dekar" Wyrób i sprzedaż zniczy Handel Hurtowy i Detaliczny w Jabłoni ((informacja ukryta), 21-205 Jabłoń, NIP: 7961001257 , REGON: 430446757 , PESEL: (informacja ukryta) ) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Dariusza Wardy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 248.