V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 31007.
SĄD REJONOWY W MYSŁOWICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1462/16
[BMSiG-31318/2017]

W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach z wniosku Jana Jamrozy zostało wszczęte postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Emilii Zofii Bieniek, zmarłej dnia 20 grudnia 2002 roku w Mysłowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Mysłowicach, wdowie. W skład spadku wchodzi udział w nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. Przelotowej 21 i 21a. Wzywa się...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!