XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 236570.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-07-25 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47332/17/615]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 025 820

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza prawników

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 69.10.Z (Działalność prawnicza).

Liczba rekordów:
52 637

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.07.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3.Firma, pod którą spółka działaJGBS BIERNAT & PARTNERS SPÓŁKA KOMONDYTOWO-AKCYJNA
4.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
5.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRÓJECKA nr domu 5 kod pocztowy 02-019 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki27.06.2017R., KANCELARIA NOTARIALNA ILONA S ADEL-BENDKOWSKA, TOMASZ FILIPOIWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA ILONY SĄDEL-BENDKOWSKIEJ, REP. A NR 1731/2017

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane komplementariuszy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIERNAT
2.ImionaKAMIL PRZEMYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności komplementariusza do czynności prawnychNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ
2.Liczba akcji wszystkich emisji1000
3.Wartość nominalna akcji50,00 ZŁ
4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego12500,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości akcji objętych za aport0,0 0 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiA
2.Liczba akcji w danej serii1000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI

Podrubryka 1. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIERNAT
2.ImionaKAMIL PRZEMYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA