XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 236842.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-11-22 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19458/17/885]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu lubińskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie lubińskim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
12 115

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
26 970

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.07.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaGALERIA KORONA KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaGKK YIRLOW LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki26.06.2017 ROKU, NOTARIUSZ MAGDALENA WAWRUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PLAC WOLNICA 11/1, REP. A NR 3590/2017, ZMIENIONO §2 UST.1, §4 UST.1, §6 UST.1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGALERIA KORONA KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON365118470
4.Numer KRS0000630939 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaYIRLOW LIMITED
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ (GALERIA KORONA KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ZGODNIE ZE SWOIM SPOSOBEM REPREZENTACJI.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ (YIRLOW LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI (REPUBLIKA CYPRYJSKA), KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ZGODNIE ZE SWOIM SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGALERIA KORONA KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON365118470
4.Numer KRS0000630939 Ikona RSS

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaYIRLOW LIMITED