XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 236852.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-03-05 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/22090/17/67]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
536 215

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
26 960

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.07.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki09.05.2017R. REPERTORIUM A NR 3090/2017, NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-HARTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA TELECKA-HARTOWICZ, ADAM ROBAK NOTARIUSZE S.C. W KATOWICACH ZMIENIONO: § 6 UST. 2, § 8 UST. 1, § 11 UST. 1 LIT. B), § 12 USUNIĘTO: § 6 UST. 4, § 8 UST. 3, § 11 UST. 1 LIT. D)

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANIK
2.ImionaKATARZYNA PAULINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej30.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego30.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego30.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANUS
2.ImionaJOANNA EDYTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

10.Wysokość sumy komandytowej30.600,00 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej60.600,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego30.600,00 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego60.600,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego30.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE