XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 236858.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-02-19 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10797/17/432]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa zachodniopomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie zachodniopomorskim.

Liczba rekordów:
246 612

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza prawników

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 69.10.Z (Działalność prawnicza).

Liczba rekordów:
52 409

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.07.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaKANCELARIA PRAWNA KZ KOZŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaKZ-KANCELARIA PRAWNA KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica RYNEK SIENNY nr domu 4 nr lokalu 4 kod pocztowy 70-542 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. TKACKA nr domu 55 kod pocztowy 70-556 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 12 KWIETNIA 2017 R., REP. A NR 3621/2017, NOTARIUSZ JACEK OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §2 UST.1 I UST.2, §9 UST.2