I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34416.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-12-09 r.
Pozycja 34416.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-06-30 r.
[BMSiG-34798/2017]

PLAN POŁĄCZENIA 2017 r.PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE"UNITECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄorazZAMEK ĆMIELÓW SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. DEFINICJE W PLANIE POŁACZENIA Dzień Połączenia oznacza dzień wpisu Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Spółki...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!