I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34423.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-05-27 r.
[BMSiG-34766/2017]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Działając na podstawie art. 264 § 1 k.s.h. Zarząd spółki MRPI Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu ogłasza o podjęciu w dniu 18.08.2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 145.000 zł w drodze umorzenia 290 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!