III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34441.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VII GU 178/17 "of", VII GUp 109/17 "of"
[BMSiG-34734/2017]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 września 2017 r.: 1. ogłosił upadłość Piotra Massowa, zamieszkałego przy (informacja ukryta), 78-400 Szczecinek, numer PESEL (informacja ukryta) ; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!