III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34442.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 148/17, XII GUp 183/17
[BMSiG-34778/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 148/17 postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Ewy Miki, zamieszkałej w Pszowie, o numerze PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!