III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34443.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 87/17, XII GUp 178/17
[BMSiG-34781/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 87/17 postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Jana Miki zamieszkałego w Pszowie, numer PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!