III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34446.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 149/17 of
[BMSiG-34903/2017]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2017 r., sygn. akt VI GU 149/17 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mirosława Mazur, numer PESEL (informacja ukryta) , w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!