III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34448.
SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 144/17, VI GUp 72/17
[BMSiG-34752/2017]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 września 2017 r., sygn. akt VI GU 144/17, ogłosił upadłość Sylwii Szczurowskiej (PESEL: (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wałbrzychu, pl. Kościelny 3/4, obejmującą likwidację jej majątku. Wyznaczono Sędziego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!