III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 34470.
SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 74/16
[BMSiG-34807/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Jana Grela osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: (informacja ukryta), 59-420 Bolków, PESEL (informacja ukryta) , (Sygn. akt: V GUp 74/16), została sporządzona lista wierzytelności upadłego, którą każdy zainteresowany może...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!