III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 34476.
SĄD REJONOWY W KALISZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 135/16 "of"
[BMSiG-34898/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Joanny Majewskiej, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 135/16 "of", syndyk masy upadłości złożył w dniu 6.09.2017 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!