III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 34478.
SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 60/16
[BMSiG-34862/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Marioli Kondrackiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: Biedrzychowice 78, 59-830 Olszyna, PESEL (informacja ukryta) (sygn. akt V GUp 60/16), została sporządzona lista wierzytelności upadłej, którą każdy zainteresowany może...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!