III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 34523.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 98/15
[BMSiG-34801/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anetty Ptak zam. w Krakowie (PESEL (informacja ukryta) ) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt: (VIII GUp 98/15), ogłasza, że zarządzeniem Sędziego komisarza z dnia 1.09.2017 r. wyłożono plan podziału oraz, że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!