III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 34525.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 316/16
[BMSiG-34896/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Stańczyk, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 02-792) przy (informacja ukryta), PESEL: (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 316/16, ogłasza, że został przedstawiony przez syndyka i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 28 lipca 2017...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!