III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 34528.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 101/16
[BMSiG-34744/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 101/16 dotyczącej upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika Mieczysława Walczaka, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Raciborzu (PESEL (informacja ukryta) ), syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!