III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 34531.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 90/16
[BMSiG-34830/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 90/16 dotyczącej upadłości Stanisława Winnickiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Rybniku, syndyk masy upadłości złożył plan podziału z dnia 26.06.2017 r.Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału XII Gospodarczego Sądu Rejonowego w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!