III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34539.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-31 r., sygnatura akt: X GUp 87/16/1
[BMSiG-34857/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Podaję do publicznej wiadomości, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym z Dłużnika Compensus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości układowej w Bytomiu, (KRS: 0000136542), prowadzonym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 87/16/1, zwołał Zgromadzenie Wierzycieli na dzień...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!