III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34547.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 99/16
[BMSiG-34887/2017]

Syndyk masy upadłości Bożeny Witeckiej, nr PESEL: (informacja ukryta) , (sygn. akt V GUp 99/16) niniejszym zawiadamia, że termin przetargu na sprzedaż udziału w wysokości 1/8 we współwłasności nieruchomości położonej w Kowali, gm. Sitkówka Nowiny, składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 269/2, 325, 335, 341 i 808/2, należącej do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!