III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34555.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 27/16
[BMSiG-34895/2017]

Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 27/16, umorzono wszystkie zobowiązania upadłego Józefa Wójcika, PESEL (informacja ukryta) , powstałe przed ogłoszeniem upadłości, to jest 23...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!