III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34561.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 132/16
[BMSiG-34843/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Karaczkowskiej, zam. w Sanoku, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 132/16, w trybie art. 319 Prawa upadłościowego informuje, że został sporządzony przez biegłego operat szacunkowy określenia wartości rynkowej współwłasności w części...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!