III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34569.
SĄD REJONOWY W PŁOCKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 4/16
[BMSiG-34735/2017]

Postanowieniem z dnia 4 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Szeligowskiej w upadłości likwidacyjnej w sprawie V GUp 4/16 zatwierdził następujące warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!