III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34570.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUp 113/17/12
[BMSiG-34753/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Szumniak, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia, że do akt sprawy X GUp 113/17/12 został złożony opis i oszacowanie prawa własności lokalu położonego w Sosnowcu przy (informacja ukryta), dla którego Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!