V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 34580.
SĄD REJONOWY WE WRZEŚNI, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1551/15
[BMSiG-34833/2017]

Sąd Rejonowy we Wrześni, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą I Ns 1551/15 prowadzi postępowanie z wniosku Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Agnieszce Walczak z d. Włodarczak, zmarłej dnia 10.09.2014 r. w Kostrzynie, ostatnio stale zamieszkałej w Kostrzynie.

Sąd wzywa spadkobierców wyżej wymienionego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.