V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 34585.
SĄD REJONOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 666/16
[BMSiG-34897/2017]

Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 666/16 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Jarosz o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Saładyga z domu Kupiec, c. Jana i Zofii z domu Świerk, zmarłej 23.10.2010 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Dąbrowie Tarnowskiej.

Sąd wzywa wszystkich następców prawnych zmarłej Marii Saładyga, a w szczególności dzieci jej zmarłego rodzeństwa, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.