V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 34595.
SĄD REJONOWY W GOSTYNINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 167/17
[BMSiG-34742/2017]

W Sądzie Rejonowym w Gostyninie toczy się sprawa z wniosku Ireny i Józefa małż. Szulczewskich o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Duninów Duży, gmina Nowy Duninów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 196/1 i 196/2 o łącznej powierzchni 3,82 ha, dla których nie ma urządzonych ksiąg wieczystych ani...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!