VI. OGŁOSZENIA O ZAREJESTROWANIU I WYKREŚLENIU PODATKOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH

Pozycja 34600.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-06 r.
[BMSiG-34849/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm leasingowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 64.91.Z (Leasing finansowy).

Liczba rekordów:
918

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 742

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Działając na podstawie art. 1a ust. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, GETIN Leasing S.A. jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową GETIN Leasing S.A., informuje, iż z dniem 31 sierpnia 2017 r., nastąpiło rozwiązanie Podatkowej Grupy Kapitałowej GETIN Leasing S.A., w skład której wchodziły następujące spółki: GETIN Leasing spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000059227, NIP 5212499751 , REGON 012648217 , kapitał zakładowy: 33 894 000,00 zł (wpłacony w całości), Getin Fleet spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000222133, o kapitale zakładowym w wysokości 9 014 000,00 zł, wpłaconym w całości, NIP 933036760, REGON 8971699432.