I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 38001.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-06-22 r.
[BMSiG-38335/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kielce

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Kielce (woj. świętokrzyskie).

Liczba rekordów:
30 271

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm handlujących nieruchomościami

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 68.10.Z (Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek).

Liczba rekordów:
11 927

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidatorzy Spółki "Echo - Pod Klonami" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 358855, zawiadamiają, że w dniu 18 września 2017 r. powzięta została uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu Spółki.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Likwidatorzy
Piotr Gromniak
Artur Langner