I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 38005.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-01-09 r.
[BMSiG-38372/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa świętokrzyskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie świętokrzyskim.

Liczba rekordów:
213 561

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Kielce

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Kielce (woj. świętokrzyskie).

Liczba rekordów:
30 273

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Likwidatorzy Spółki "Projekt Echo - 77" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 271627, zawiadamiają, że w dniu 25 września 2017 r. powzięta została uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu Spółki.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Likwidatorzy
Piotr Gromniak
Artur Langner