I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 38006.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-15 r.
[BMSiG-38375/2017]

COWI Sp. z o.o. została rozwiązana. W związku z likwidacją spółki wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia na adres: 95-011 Bratoszewice, ul. Nowości...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!