I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 38029.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-11-14 r.
Pozycja 38029.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-10-21 r.
[BMSiG-38323/2017]

Zarząd spółki pod firmą Ravanson LTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku oraz Zarząd spółki pod firmą Kipwick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie przyjmują następujący plan połączenia reprezentowanych przez siebie spółek. I. Oznaczenie łączących się spółek 1. Spółka Przejmująca - Ravanson LTD spółka z...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!