II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Pozycja 38040.
EWP 34
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-38205/2017]

Sygn. akt VII NsRejEwPzm 1/17

POSTANOWIENIE

Dnia 7 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Grzybczak-Stachyra, po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe z siedzibą w Warszawie o wpisanie zmian do ewidencji partii politycznych postanawia wpisać do ewidencji partii politycznych pod poz. Ew P 34: w rubryce 5:
Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz - Prezes PSL, zam. 30-350 Kraków, ul. Zachodnia 5 m. 49;
Krzysztof Andrzej Hetman - Wiceprezes NKW PSL, zam. 20-152 Lublin, ul. Bolesława Sekutowicza 3 m. 11;
Adam Sebastian Jarubas - Wiceprezes NKW PSL, zam. 28-136 Nowy Korczyn, Błotnowola 32;
Dariusz Klimczak - Wiceprezes NKW PSL, zam. 96-200 Kaliszki 9;
Urszula Stefania Pasławska - Wiceprezes NKW PSL, zam. 11-300 Biskupiec, ul. Plażowa 3;
Adam Krzysztof Struzik - Wiceprezes NKW PSL, zam. 09-410 Płock, ul. Batalionu "Zośka" 62;
Andrzej Marian Grzyb - Sekretarz NKW PSL, zam. 63-500 Siedlików 126;
Piotr Zgorzelski - Sekretarz NKW PSL, zam. 09-230 Zągoty 88;
Stanisław Rakoczy - Skarbnik NKW PSL, zam. 46-200 Kluczbork, ul. Witosa 21;
Gustaw Marek Brzezin - Członek NKW PSL, zam. 14-100 Ostróda, ul. Kopernika 27/17;
Stanisław Dąbrowa - Członek NKW PSL, zam. 42-436 Pilica, ul. 3 Maja 20;
Jolanta Beata Fedak - Członek NKW PSL, zam. 65-454 Zielona Góra, ul. Generała Sikorskiego 52 m 4;
Paweł Gancarz - Członek NKW PSL, zam. 58-500 Stoszowice 20;
Mieczysław Kasprzak - Członek NKW PSL, 37-550 Ostrów 291;
Wojciech Kozak - Członek NKW PSL, zam. 32-020 Zabawa 21;
Stefan Krajewski - Członek NKW PSL, zam. 18-300 Krajewo Białe 4;
Janusz Florian Maćkowiak - Członek NKW PSL, zam. 63-910 Zakrzewo 35;
Jarosław Michał Rzepa - Członek NKW PSL, zam. 70-016 Szczecin, ul. Sierpowa 5E m. 15;
Czesław Adam Siekierski - Członek NKW PSL, zam. 02-790 Warszawa, ul. Zygmunta Pawlaczyka 4;
Zbigniew Sosnowski - Członek NKW PSL, zam. 87-335 Świedziebnia 112B;
Krzysztof Gabriel Trawicki - Członek NKW PSL, zam. 83-210 Bytonia, Osiedle Młodych 3.
Poprzedni wpis wykreślić.