III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 38044.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-06-25 r., sygnatura akt: VI GUp 163/17
[BMSiG-38220/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza przewoźników drogowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 49.41.Z (Transport drogowy towarów).

Liczba rekordów:
142 642

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Gdańsk

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Gdańsk (woj. pomorskie).

Liczba rekordów:
73 962

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Postanowieniem z dnia 2.10.2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika "Eurotransnet" sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000514704, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Marii Jezierskiej Mikszewicz i syndyka w osobie Aleksandra Stockiego (nr licencji 902).

Wzywa się wierzycieli upadłego, do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.
Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 163/17, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.