III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 38046.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 210/17, XII GUp 115/17
[BMSiG-38302/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 października 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Renaty Kanciały zamieszkałej przy (informacja ukryta), 74-400 Dębno, PESEL (informacja ukryta) , i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!