III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 38047.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 4/17, XII GUp 112/17
[BMSiG-38290/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 października 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Haliny Krzysztoń, zamieszkałej w Maszewie przy (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 112/17.Wyznaczono...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!