III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 38050.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 81/17 "of", V GUp 44/17
[BMSiG-38294/2017]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 września 2017 r., sygn. akt V GU 81/17 "of" ogłosił upadłość Leszka Nowaka zamieszkałego w miejscowości Lubin, (PESEL (informacja ukryta) ) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jego majątku.Ponadto Sąd postanowił: 1. wezwać...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!