III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 38055.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 229/17
[BMSiG-38243/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 września 2017 r., sygn. akt V GUp 229/17, ogłosił upadłość Małgorzaty Nieć, PESEL (informacja ukryta) , zam. 39-300 Mielec, (informacja ukryta), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się Wierzycieli Upadłego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!