III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 38058.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 220/16, XII GUp 114/17
[BMSiG-38298/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 października 2017 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Arkadiusza Strzelczyka, zamieszkałego w Świnoujściu przy (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) , i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!