III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 38066.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIV GUp 186/16
[BMSiG-38253/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 9.08.2017 r. syndyk masy upadłości Janusza Chabra, numer PESEL (informacja ukryta) , złożył sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, natomiast w dniu 25.08.2017 r. syndyk złożył sędziemu komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności. Listy te można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, (informacja ukryta) pokój 214.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 186/16.