III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 38068.
SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 5/14
[BMSiG-38293/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Zielenkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: 1) Hotel "Las Piechowice" Eugeniusz Zielenkiewicz w upadłości likwidacyjnej, 2) Przedsiębiorstwo Turystyczno-handlowe "Las" Eugeniusz Zielenkiewicz w Piechowicach (sygn. akt V GUp 5/14), ogłasza, że została złożona II uzupełniająca lista wierzytelności i przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 18 maja 2017 r., którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnosić względem niej sprzeciw.