III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 38105.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 275/17
[BMSiG-38320/2017]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 2 października 2017 roku ustanowiono tymczasowego nadzorcę sądowego w osobie Marka Młynarczyka, w sprawie z wniosku wierzyciela Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości dłużnika Romualda...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!