III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 38112.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 398/17
[BMSiG-38358/2017]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Krzysztofa Wróblewskiego zamieszkałego w Budach Zaklasztornych, PESEL (informacja ukryta) , zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Wróblewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!